Videá a katechézy k roku rodiny Amoris laetitia

Nanovo pripomíname ponuku kvalitného materiálu – videí a katechéz k roku rodiny Amoris laetitia. Video je uverejnené raz v mesiaci. Ku každému videu je pripravený sprievodný manuál obsahujúci 4 katechézy, ktoré Rada KBS pre rodinu zverejňuje v týždenných intervaloch – vždy v piatok. Materiál sa tak môže stať pastoračnou príručkou pre duchovnú obnovu rodín/spoločenstiev a farností.

https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/rok-amoris-laetitia