Arcidiecézna púť detí

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pripravuje Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec v sobotu 14. mája 2022. Deti rôznych vekových kategórii môžu zažiť kresťanské spoločenstvo, spoločne putovať, budovať si úctu k pútnickým miestam a tiež odpovedať na výzvu modlitby za pokoj, ako to žiadala Panna Mária vo Fatime.