Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

Deň otvorených dverí
            bude v Nedeľu Dobrého Pastiera – 8. mája 2022 s nasledujúcim programom:
11.00
sv. omša v seminárnom kostole
 
organizovaná prehliadka seminára, obed, program pre deti
15.00
korunka Božieho Milosrdenstva; kultúrno-spoločenský program
17.30
vešpery v seminárnom kostole